Välkommen till SBB Constructions AB!

Vi är ett konsult, fastighets & byggföretag som specialiserar oss på kontorsanpassningar, ombyggnationer, tekniskt samt ekonomisk fastighetsförvaltning 
och ROT-renoveringar.

Tjänster

 • Projektledning
 • Fastighetsförvaltning på uppdrag
 • Kalkylering bygg samt fastighetsförvaltning
 • Byggnation i egen regi
 • ROT-ombyggnationer i flerfamiljshus
 • Upphandling
 • KA
 • Tekniska installationer m.m.

Vi erbjuder

 • Erfarna och utbildade projektledare
 • Mångårig erfarenhet inom arbetsledning
  och yrkesarbete
 • Rätt kvalitet till rätt pris
   Kontakt>

Vårt mål är 100% nöjda kunder!

Bygga nytt?

Kontakta oss för projektledning och andra råd. Vi hjälper även till med upphandlingar, kalkyler etc.

Kontakt >
 

© 2020 SBB Constructions AB